Хімічна лабораторія

Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням природного середовища (КЛСЗПС) Миколаївського ЦГМ проводить систематичні спостереження за станом забруд-нення атмосферного повітря м. Миколаєва, гідрохімічним режимом гирлових та морських вод Південного Бугу, Інгулу, Дніпра, Бузького та Дніпро-Бузького лиманів та контролем за радіаційним забрудненням на метеостанціях Миколаївської оласті. До складу КЛСЗПС входять сектор спостережень за забрудненням атмосферного повітря і сектор спостереження за забрудненням морських вод.

Сектор спостережень за забрудненням атмосферного повітря проводить відбір і аналіз проб атмосферного повітря в районах м.Миколаєва:

  • санітарна зона (вул.Обсерваторна,1)
  • район інтенсивного авторуху (вул.Чигрина – пр.Жовтневий)
  • Промзона (вул. 12 Лінія – 7-а Повздовжня)
  • центр міста (обласний Палац культури)

Спостереження проводяться о 1, 7, 13, 19 годині у всі дні, крім неділі та святкових днів. Об’єктами спостережень є вміст пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду та оксиду азоту, фтористого водню, формальдегіду, бензопірену та важких металів. Найчастіше перевищення ГДК (гранично допустимої концентрації) спостерігаються у районах з інтенсивним рухом автотранспорту, де фіксуються високі концентрації по вмісту діоксиду азоту, формальдегіду, оксиду вуглецю. Місто Миколаїв не входить до переліку регіонів з високим забрудненням атмосфери, що зумовлено відсутністю підприємств хімічної, металургійної та вугільної промисловості. Індекс забруднення атмосферного повітря м. Миколаєва у 2014 році склав 9,21, і був одним з найнижчих в Україні .

Сектор спостережень за забрудненням гирлових і морських вод проводить гідрохімічні спостереження вод Дніпро-Бузької гирлової області. Сектором виконуються роботи з відбору проб води на акваторії м.Миколаєва (набережна Інгулу, Варварівський міст, морський порт, район нижче нафтобази, с.Матвіївка), в гирлі Дніпра (рукав Рвач, Кошева), а також в Дніпро- Бузькому лимані в районах с.Станіслав і м.Очаків.Визначення якості води аналізуються за такими показниками: рН, розчинений кисень, солоність, нафтопродукти, амонійний азот, нітріти, нитрати, загальний азот, фосфати, загальний фосфор, лужність, кальцій, магній, загальна жорскість, сульфати, феноли, СПАР, кремній, сірководень. Інформація про забруднення навколишнього природного середовища надається до місцевих органів влади, в управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, державної служби НС і ЦЗН .

Пріоритетним завданням гідрометслужби України у сфері моніторингу радіоактивного забруднення природного середовища є ведення фонових радіаційних спостережень. За регламентом спостережень Гідрометслужба виконує спостереження за показниками радіоактивного забруднення в атмосфері, ґрунтах, і поверхневих водах. П’ять метеостанцій Миколаївської області проводять вимірювання потужності експозиційної дози. (ПЕД). Рівень гама-фону вимірюють щодня о 8 год зимового і о 9 год літнього київського часу. Потужність експозиційної дози гамма-випромінювання знаходиться в межах рівнів, обумовлених випромінюванням природних радіонуклідів в м.Миколаєві 8-17 мкР / год, в Миколаївський області 8-20 мкР / год, по Україні – 5-23 мкР / год.

Миколаївський ЦГМ проводить відбір проб води на вміст розчинених радіонуклідів в р. Південний Буг в районі м.Миколаєва і в Дніпро-Бузькому лимані в м Очаків. Основна увага приділяється визначенню концентрацій стронцію -90 і цезію -137, які надходять в річкові води України в результаті змиву Чорнобильських і глобальних випадінь. На основі даних моніторингу радіаційного забруднення та гідрологічних спостережень прогнозується поширення радіаційного забруднення по дніпровській водній системі. На території Миколаївської області 3 метеостанції проводять спостереження за радіоактивними випадіннями. Спостереження проводяться на спеціально відведеній ділянці на метеомайданчику.