Морська гідрологія

Відділ гирлової і морської гідрометеорлогії Миколаївського ЦГМ займається вивченням гідрометеорологічного режиму Дніпро-Бузької гирлової області. Відлік своєї історії відділ веде від морської гідрометеорологічної станції Миколаїв, яка у 1959 р. була реорганізована у спеціалізовану Дніпро-Бузьку гирлову станцію. У 1976 р. станція увійшла до складу новоствореної Миколаївської гідрометеорологічної обсерваторії як відділ гідрометеорологічного режиму, після кількох наступних реорганізацій було утворено сучасний відділ гирлової і морської гідрометеорології.

В даний час відділ складається з сектору гирлових і морских прибережних спостережень, морського експедиційного сектору і прикріпленої мережі з 6 морских гідрометеорологічних постів у Миколаївській і Херсонській областях.

На постах проводяться спостереження за рівнем і температурою води, льодовими явищами, на 4 постах проводиться відбір проб води для визначення солоності, також проводяться метеорологічні спостереження. Методичне керівництво мережею постів здійснює сектор гирлових і морських прибережних спостережень.

Морський експедиційний сектор вивчає гідрометеорологічний режим відкритої глибоководної частини Дніпро-Бузької гирлової області під час експедицій. Від 60-х до початку 90-х р.р. минулого століття експедиційні спостереження проводились за багатьма тематичними напрямами: «вікові» та стандартні спостереження на мережі станцій та розрізів, вивчення водообміну та проникнення солоних вод через «замикаючі» створи ( Кінбурнську та Сакенську протоки ), термічного режиму р.р. Дніпра та Південного Бугу біля м.м. Херсона і Миколаєва, розподілу стоку Дніпра по рукавах дельти, дослідження полів основних гідрологічних характеристик та їх мінливості під впливом природніх та антропогенних чинників у північно-західній частині Чорного моря. Сектор також приймав участь у комплексних експедиціях, які проводились під керівництвом колишнього морського відділу УкрНДГМІ, у дослідженнях стоку біогенних речовин у Чорне море за програмою глобального екологічного фонду ООН (2004 р.), проводив окремі експедиційні дослідження на замовлення зацікавлених організацій ( вивчення льодового режиму в районі Миколаївського морпорта у 2010 р. ). З початку 90 – х р.р. минулого століття у звʹязку з розпадом СРСР та тривалою економічною кризою обсяг експедиційних спостережень у відкритій частині Дніпро-Бузької гирлової області невпинно скорочувався і наразі через здорожчання пально-масильних матеріалів експедиційні роботи не проводяться.

Матеріали спостережень систематизуються відділом Державний водний кадастр розд. 1, серія 2, ч. 2 «Щорічні дані про режим вод морів та морських гирлів річок» та у Науково-технічних звітах ч. 1. Матеріали експедиційних спостережень систематизовані також у звітах по проведених експедиціях за відповідними тематичними напрямами, а також у підсумкових експедиційних звітах за п’ятиріччя.

Відділ очолює – начальник ВГМГ Хоренженко Галина Володимирівна.
Завідувач сектора гирлових та морських прибережних спостережень – Замуруєва Катерина Миколаївна.
Завідувач морського експедиційного сектору – Риндюк Сергій Іванович.
Телефон: (0512) 47-22-78; 0997234475.
email: vgmg@mcgm.mk.ua
gidro@ mcgm.mk.ua