Сектор агрометеорології

Агрометеорологія (сільськогосподарська метеорології) поєднує метеорологію та кліматологію, ґрунтознавство та агрономію, фізіологію рослин, екологію, статистику та інші науки. Система агрометеорологічних спостережень – це збір щоденних та декадних агрометеорологічних даних, обробка, аналіз, узагальнення, підготовка аналітичних матеріалів, агрометеорологічних прогнозів, забезпечення зацікавлених користувачів.

Агрометеорологічні спостереження здійснюються на метеорологічних станціях, розташованих на відстані близько 50 км одна від одної, що дозволяє досить повно та рівномірно висвітити агрометеорологічні умови території, з достатньою точністю отримати дані про поточні умови погоди та їх вплив на основні сільськогосподарські культури.

Порівнянність результатів агрометеорологічних спостережень, достатній ступінь точності та однорідності забезпечується проведенням агрометеорологічних спостережень за єдиною методикою в єдиній по всій території країни терміни та використання однотипних, перевірених, однаково на всіх пунктах встановлених приладів.
Координація та методичне керівництво агрометеорологічними спостереженнями здійснюється Миколаївським обласним центром. В теперішній час на території області агрометеорологічні спостереження здійснюються на 4 метеорологічних станціях та 2 агрометеорологічних постах.

Основні культури, за якими проводяться спостереження:
• Озима пшениця
• Яровий ячмінь
• Кукурудза
• Круп’яні та зернобобові – просо, горох, соя
• Соняшник
• Багаторічні трави
• Плодові, виноград
• Овочеві

Спостереження включають:
• Визначення фази розвитку рослин (фенологічні)
• Оцінка стану посівів
• Визначення висоти рослин
• Визначення густоти посіву
• Ступінь пошкодження шкідниками та хворобами
• Маршрутні обстеження стану посівів
• Визначення запасів продуктивної вологи
• Спостереження за станом зимуючих культур

У функції сектору також входить забезпечення органів державної влади, організацій, відомств сільськогосподарського напрямку агрометеорологічними матеріалами:
• декадними агрометеорологічними бюлетенями;
• агрометеорологічними прогнозами, в т.ч. врожаю та валового збору с/г культур;
• оглядами агрометеорологічних умов вирощування с/г культур та їх зимівлі;
• спеціальними інформаціями про аномальні умови росту і розвитку с/г культур;
• результатами наземних обстежень і агрометеорологічними характеристиками умов вегетації, перезимівлі озимих культур, багаторічних трав, плодових дерев тощо;
• інформацією про опади, запаси вологи, рівні залягання ґрунтових вод, сніговий покрив, температуру ґрунту на глибині залягання вузла кущіння, прогрівання орного шару ґрунту у весняний період, накопичення ефективного тепла тощо. і агрометеорологічних умов і прогнозів врожаю сільськогосподарських культур.

Відділ має банк даних режимних оперативних агрометеорологічних матеріалів.

Сектор агрометеорологічних прогнозів та спостережень очолює завідувач Корольова Людмила Павлівна.
Телефон (0512) 47-22-62;
Email – agronikolaev@meteo.gov.ua