Про центр

МЦГМ 2010

Миколаївський обласний центр з гідрометеорології (далі Миколаївський ЦГМ) є бюджетною організацією, у межах своїх повноважень бере участь у реалізації державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності. Поштова адреса: вул. Обсерваторна, буд. 1.

У своїй діяльності Миколаївський ЦГМ керується Конституцією України, Законом України «Про гідрометеорологічну діяльність, іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Основним завданнями Миколаївський ЦГМ є:

  • забезпечення проведення гідрометеорологічних спостережень (метеорологічних; метеорологічних-авіаційних; агрометеорологічних; гідрологічних: річкових, озерних, морських) та спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища на базовій мережі, збір, обробка, узагальнення матеріалів спостережень;
  • забезпечення прогнозами, попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, інформацією загального користування про гідрометеорологічні умови та забруднення навколишнього природного середовища;
  • здійснення державного моніторингу вод Дніпро-Бузької гирлової області, вивчення особливостей гідрометеорологічного режиму та процесів, які відбуваються в Дніпро-Бузькій гирловій області шляхом проведення експедиційних спостережень за характеристиками режиму, виконання тематичних досліджень відповідно до поточних та перспективних планів гідрометеорологічної діяльності Миколаївського ЦГМ.